TIEDOTUS!

Asiakastietolaki muuttui 1.11.2021, jonka vuoksi yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos käytössä on asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Tässä loppuvuosi vielä testaillaan käyttöjärjestelmää ja tammikuun alusta 2023 kirjaan asiakastiedot Kanta- palveluun. Koska palvelun käytöstä aiheutuu kuukausi- ja vuosimenoja joudun veloittamaan asiakkaalta Kanta-maksua, jonka suuruus on 1,50€.

Tästä voit tutustua asiakastietolakiin tarkemmin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784